Regulamin usług dostępnych na platformie www.i-net.tech oraz w systemie szkoleń on-line www.swiatlowody.tech.


§1 Podstawowe definicje

1.      Portal / system www.i-net.tech – pod pojęciem należy rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem www.i-net.tech, wraz z wszystkimi podstronami i modułami zarządzającymi. Stosowane zamiennie określenia: portal i-net.tech, system i-net.tech, i-net.tech.

2.      Portal / system www.swiatlowody.tech – pod pojęciem należy rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem www.swiatlowody.tech, wraz z wszystkimi podstronami i modułami zarządzającymi. Stosowane zamiennie określenia: portal swiatlowody.tech, system swiatlowody.tech, swiatlowody.tech.

3.      Konto – określa posiadanie uprawnień dostępu do panelu klienta po zalogowaniu się na portalach www.i-net.tech lub www.swiatlowody.tech w ramach użytkownika indywidualnego, użytkownika konta grupowego, administratora konta grupowego lub opiekuna grupy.

4.      Konto aktywne – konto zatwierdzone przez administratora systemu oraz potwierdzone linkiem weryfikującym lub SMS-em przesłanym użytkownikowi na podany podczas rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.

5.      Administrator – osoba lub podmiot odpowiedzialna za zarządzanie portalami www.i-net.tech, www.swiatlowody.tech oraz systemem forum mieszczącym się pod adresem www.forum.i-net.tech.

Stosowane zamiennie określenia: administrator portalu, administrator systemu.

6.      Użytkownik – osoba lub podmiot posiadająca aktywne konto indywidualne lub konto należące do konta grupowego na portalu www.i-net.tech oraz www.swiatlowody.tech. Stosowane zamiennie określenia: właściciel konta.

7.      Użytkownik indywidualny – osoba lub podmiot posiadająca aktywne konto indywidualne na portalu www.i-net.tech oraz www.swiatlowody.tech. Stosowane zamiennie określenia: właściciel konta indywidualnego.

8.      Użytkownik konta grupowego – osoba posiadająca aktywne konto w ramach utworzonej grupy (konta grupowego) na portalu www.swiatlowody.tech. Stosowane zamiennie określenia: użytkownik grupy.

9.      Klient – użytkownik, właściciel konta indywidualnego lub osoba/podmiot będąca właścicielem konta grupowego. Dane klienta są danymi powiązanymi z kontem indywidualnym lub kontem grupowym. Dane te wykorzystywane są w procesie weryfikacji konta, zawierania umów, dokonywania rozliczeń, wystawiania faktur.

10.  Moderator forum – osoba wyznaczona przez administratora systemu do zarządzania tematami i wpisami na forum portalu mieszczącemu się pod adresem www.forum.i-net.tech.

11.  Zgłaszający artykuł – osoba lub podmiot, która przekazała artykuł do publikacji na portalu www.i-net.tech. Przekazanie artykułu może nastąpić za pośrednictwem panelu klienta na portalu (zgłaszający artykuł = użytkownik konta indywidualnego) lub bezpośrednio administratorowi systemu. Zgłaszający odpowiada za treść i zawartość artykułów. Stosowane zamiennie określenia: właściciel artykułu.

12.  Panel kliencki – panel widoczny dla użytkowników, administratora grupy, opiekuna grupy po zalogowaniu. Służy on do zarządzania modułami portalu i-net.tech, zakupionymi szkoleniami w systemie swiatlowody.tech oraz do zarządzania wpisami i tematami na forum.i-net.tech.

Panele poszczególnych portali jak i samych użytkowników mogą różnić się wyglądem oraz dostępnymi funkcjami.

13.  Konto grupowe (grupa) – konto szkoleniowe tworzone na portalu www.swiatlowody.tech, w ramach którego działa więcej niż 1 konto użytkowników. Rozwiązanie przewidziane dla firm, instytucji, organizacji i szkół. Właścicielem kont wszystkich użytkowników danej grupy jest ta sama osoba lub podmiot – klient.

14.  Administrator konta grupowego – użytkownik ze specjalnymi uprawnieniami do zarządzania kontem grupowym i dostępnymi w jego zakresie funkcjami. Tworzy podgrupy, dodaje użytkowników grupy, zarządza szkoleniami i egzaminami dostępnymi w ramach konta grupowego. Administratorem takiego konta może być właściciel konta grupowego (klient) lub wyznaczona przez niego osoba. Stosowane zamiennie określenia: administrator grupy.

15.  Podgrupa – wyznaczona część użytkowników wchodzących w skład użytkowników konta grupowego, którym administrator konta grupowego przydzielił opiekuna podgrupy. Podgrupa może realizować przydzielone jej tematy szkoleniowe dostępne w ramach całego konta grupowego. Podział stosowany w przypadku dużych kont grupowych w których podgrupa może określać np.: dział w firmie, klasę na uczelni.

16.  Opiekun podgrupy – użytkownik wyznaczony przez administratora konta grupowego do zarządzania użytkownikami wchodzącymi w skład podgrupy. Dzięki dodatkowym funkcją ma on możliwość zarządzania poszczególnymi użytkownikami podgrupy, dodawać nowych, zarządzać szkoleniami i egzaminami przydzielonymi przez administratora grupy. Takim opiekunem może być na przykład kierownik działu lub wykładowca/nauczyciel.

17.  Płatności PayU – system automatycznych płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem zewnętrznej firmy PayU S.A. System zintegrowany z portalem i-net.tech.

Więcej informacji na temat zasad płatności i bezpieczeństwa w ramach systemu PayU dostępne na stronie www.payu.pl.

18.  Usługa promowania – dodatkowe działania mające na celu wyróżnienia artykułu, ogłoszenia, reklamy lub wpisu na stronach portalu www.i-net.tech, www.swiatlowody.tech. Są to takie działania jak: pogrubienia, zmiana koloru tekstu, prezentacja na pierwszych stronach portalu, prezentacja na początku list oraz inne działania przewidziane w ramach portali.

19.  Artykuł – materiał tekstowy opublikowany na stronach portalu i-net.tech w zakładce artykuły. Może on zawierać dodatkowe elementy jak: zdjęcia, grafiki, pliki video, audio. Materiał przekazywany jest administratorowi systemu przez zgłaszającego artykuł w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem panelu klienta indywidualnego – w zakładce artykuły.

20.  Podstawowy okres publikacji – minimalny czas przez jaki ogłoszenie lub artykuł jest publikowany na stronach portalu i-net.tech, swiatlowody.tech, powiązany z wniesionymi opłatami za jego publikację. Po tym czasie właściciel portalu nie jest zobowiązany do dalszej publikacji materiałów i może je usunąć lub zażądać wniesienia dodatkowych opłat za dalszą publikację. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zakładce Cennik portalu. Stosowane zamiennie określenia: podstawowy czas trwania publikacji.

21.  Ogłoszenie – informacja dotycząca produktu lub usługi prezentowana na stronach portalu i-net.tech w zakładce ogłoszeń. Ogłoszenia zgłasza do publikacji użytkownik konta za pośrednictwem swojego panelu klienta – w zakładce ogłoszenia.

22.  Podstawowy asortyment sklepu – produkty, które są oferowane przez użytkownika konta w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego lub stacjonarnego.

23.  Reklama – materiał graficzny, video, tekstowy mający na celu promowanie danego produktu lub usługi na stronach portali i-net.tech, swiatlowody.tech, forum.i-net.tech. Materiały publikowane są w specjalnie wyznaczonych miejscach – blokach reklamowych. Reklamy może zgłaszać użytkownik konta za pośrednictwem swojego panelu klienta lub każda inna osoba oraz podmiot, bezpośrednio do administratora systemu.

24.  Blok reklamowy – miejsce wyznaczone na stronach www.i-net.tech, www.swiatlowody.tech oraz www.forum.i-net.tech do prezentacji materiałów reklamowych. Szczegółowe dane na temat bloków reklamowych zawarte zostały w zakładce Reklama portalu i-net.tech.

25.  Okres reklamowy – czas na jaki została wykupiona usługa publikacji reklamy na portalach www.i-net.tech, www.swiatlowody.tech oraz www.forum.i-net.tech. Czas ten powiązany jest ściśle z wysokością opłat za publikację. Szczegółowe dane na temat czasów publikacji reklamy zawarte zostały w zakładce Cennik portalu i-net.tech.

26.  Pakiet szkoleniowy / Zestaw szkoleniowy – zbiór kilku pojedynczych szkoleń tematycznych. Tematy wchodzące w skład danego pakietu, zestawu dobierane są pod kątem przeznaczenia dla konkretnej grupy użytkowników.


§2 Postanowienia ogólne


1.      Właścicielem systemów/portali www.i-net.tech, www.forum.i-net.tech oraz www.swiatlowody.tech jest firma: SEiT Mariusz Kuc, ul. Sienna 10B, 46-070 Komprachcice, NIP: 991-020-91-38, Regon: 160106480.

2.      Kontakt z właścicielem portali oraz administratorem systemów odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@i-net.tech

3.      Portal internetowy www.i-net.tech, www.forum.i-net.tech oraz www.swiatlowody.tech tworzą jednolity system ze wspólnymi modułami funkcyjnymi, biorącymi udział w procesie sprzedaży szkoleń oraz ich prezentacji.

4.      Konta użytkowników stworzone na portalu www.i-net.tech automatycznie dodawane są w systemie www.forum.i-net.tech oraz po zakupieniu szkolenia na www.swiatlowody.tech.

5.      Bezpośrednio w portalu swiatlowody.tech tworzone są konta, które nie mają powiązania z portalem i-net.tech. Dotyczy to specjalnych pakietów szkoleniowych dostępnych w ramach kont grupowych, które tworzone są i wyceniane indywidualnie przez administratora systemu dla danego klienta.

6.      Portal swiatlowody.tech zawiera wyłącznie panel logowania do platformy szkoleniowej. Brak dodatkowych treści dostępnych dla użytkowników niezalogowanych.

7.      Strona www.i-net.tech składa się z kilku modułów, z których każdy pełni odrębną funkcję.

8.      Do informacji zawartych na stronie www.i-net.tech dostęp mają również niezalogowani użytkownicy.

9.      Dodawanie treści ogłoszeń, artykułów, wpisów na forum, zgłaszanie reklam czy wprowadzanie danych do mapy interaktywnej wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika indywidualnego. Dodatkowo utworzone dane przez użytkownika, przed publikacją na portalu sprawdzane są i zatwierdzane przez administratora systemu.

10.  Administrator systemu decyduje, czy dane będą publikowane, usuwane czy przesłane użytkownikowi do poprawy.

11.  Wszystkie zamieszczane informacje przez użytkowników na portalu i-net.tech nie mogą naruszać obowiązującego prawa polskiego, prawa europejskiego, obrażać innych osób/podmiotów, naruszać praw innych osób/podmiotów i godzić w interesy właściciela portalu czy podmiotów z którymi on współpracuje. W związku z tym administrator portalu ma prawo odmówić publikacji takich danych lub je usunąć, jeśli zostały już opublikowane.

12.  Materiały umieszczane przez użytkowników na portalu muszą nawiązywać do zagadnień związanych z branżą ICT oraz zagadnień powiązanych tematycznie z tą branżą.

13.  Wszystkie materiały szkoleniowe oraz informacje zawarte na portalach www.i-net.tech, www.forum.i-net.tech, www.swiatlowody.tech stanowi własność firmy SEiT Mariusz Kuc i są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich rozpowszechniania, przetwarzania oraz wykorzystywania poza wskazanymi portalami bez pisemnej zgody ich właściciela. Materiały szkoleniowe można wykorzystywać wyłącznie w ramach systemu szkoleń on-line swiatlowody.tech.

14.  Materiały szkoleniowe udostępnione danemu użytkownikowi w ramach jego konta mogą zawierać ukryte znaczniki przypisane do tego konta. Znaczniki zawarte w treści szkoleń mają na celu zabezpieczyć materiały przed ich bezprawnym wykorzystaniem i upublicznianiem.

15.  Za zabezpieczenie materiałów udostępnionych w ramach konta użytkownika przed bezprawnym ich wykorzystaniem odpowiada właściciel tego konta.

16.  Wszystkie materiały zamieszczane na portalu i-net.tech przez użytkowników są chronione prawami autorskimi i nie można ich wykorzystywać, rozpowszechniać bez pisemnej zgody ich właściciela.

17.  Za zakupione szkolenia nie przysługuje użytkownikowi prawo do zwrotu pieniędzy. Zakup szkoleń dotyczy treści cyfrowej, która zgodnie z przepisami jest wyłączona z możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Dostęp do treści szkoleń użytkownik nabywa natychmiast po dokonaniu płatności i otrzymaniu potwierdzenia w systemie płatności właściciela portalu.

18.  Zakupione usługi dostępne w ramach portalu i-net.tech, łącznie z usługami dotyczącymi promocji podlegają wyłączeniu z możliwości odstąpienia od umowy przez użytkownika. Usługi są automatycznie aktywowane użytkownikowi po dokonaniu płatności co powoduje w rozumienie prawa wykonanie usługi.

19.  Użytkownikowi przysługuje zawsze prawo do reklamowania zakupionych usług i szkoleń, jeśli ich jakość lub treść nie jest zgodna z przedstawionym opisem czy regulaminem.


§3 Rejestracja kont użytkowników / klientów.


1.      Do przeglądania informacji na stronie portalu www.i-net.tech oraz podległych mu stronach nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.

2.      Użytkownik, który chce korzystać z dodatkowych funkcji poszczególnych modułów dostępnych w ramach portalu i-net.tech oraz szkoleń dostępnych w portalu swiatlowody.tech musi posiadać aktywne konto i być zalogowanym.

3.      Do założenia konta wymagane są takie dane jak: adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego użytkownika. Za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego nastąpi aktywacja konta poprzez link zwrotny przesłany na ten adres lub kod wysłany na numer telefonu.

4.      Adres e-mail będzie wykorzystywany przez system w celu przesyłania automatycznych komunikatów i powiadomień z portalu, dotyczących modułów wykorzystywanych przez użytkownika.

5.      Numer telefonu komórkowego przypisany do konta wykorzystywany będzie w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, podczas korzystania z usług oferowanych w ramach portalu www.i-net.tech oraz szkoleń w systemie www.swiatlowody.tech.

6.      Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji i zawarte w ustawieniach konta wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji funkcji dostępnych w ramach portali i-net.tech, swiatlowody.tech, w dokumentach dotyczących płatność czy certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia.

7.      Dane użytkownika będą przekazywane do systemu automatycznych płatności wyłącznie w celu realizacji przelewów za zakupione usługi na portalach i-net.tech oraz swiatlowody.tech.

System automatycznych płatności realizowany jest za pośrednictwem płatności PayU, które należą do PayU S.A.

8.      Konto utworzone na portalu i-net.tech dodawane jest automatycznie do modułu forum należącego do tego samego portalu i mieszczącego się na podstronie www.forum.i-net.tech.

System logowania w zakładce forum stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

9.      Konto utworzone bezpośrednio w portalu forum.i-net.tech nie jest aktywne na portalu i-net.tech.

10.  Dokonując zakupu szkoleń na portalu i-net.tech użytkownikowi tworzone jest automatycznie konto na portalu zarządzającym systemem szkoleń, mieszczącym się pod adresem www.swiatlowody.tech. Informacja ta przesyłana jest na wskazany podczas rejestracji konta adres e-mail. Informacja zawiera dane do logowania oraz adres portalu szkoleń. Użytkownik podczas pierwszego logowania powinien zmienić otrzymane hasło.


§4 Moduł ARTYKUŁÓW


1.      Moduł artykułów służy do zamieszczania na stronie portalu www.i-net.tech artykułów związanych z tematyką portalu, przez użytkowników posiadających aktywne konto.

Tematyka portalu - branża ICT, IT, zagadnienia z branż powiązanych, rozwiązania i nowinki technologiczne dla tych branż.

2.      Użytkownik zgłasza artykuł do publikacji z poziomu swojego panelu klienta. Przed pojawieniem się materiału na stronie portalu, zostanie on sprawdzony przez administratora systemu pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i regulaminem.

3.      Każdy artykuł należy powiązać z wybraną kategorią tematyczną, które zostały utworzone wcześniej przez administratora. Podczas weryfikacji treści administrator ma prawo zmienić wybraną przez zgłaszającego kategorię na inną.

4.      Zgłoszony materiał może zostać odrzucony, jeśli będzie naruszał zasady regulaminu portalu, obowiązujące przepisy prawa lub będzie godził w interesy właściciela portalu czy podmiotów z którymi on współpracuje.

5.      Dokonanie zmian przez użytkownika w treści artykułu w trakcie jego publikacji wymaga ponownego zatwierdzenia przez administratora. Jeśli zmiany będą naruszały regulamin portalu, to artykuł zostanie odrzucony. W takiej sytuacji użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat za publikację, promocję, jeśli takie opłaty zostały pobrane.

6.      Główny nacisk stawiany jest na treść zawartą w artykułach, która powinna zawierać przesłanki szkoleniowe, informacje techniczne, nowinki technologiczne, opisywać zjawiska i sytuacje powiązane tematycznie z profilem portalu.

7.      Treść artykułów nie może zawierać informacji nieprawdziwych, przedstawiających inne osoby lub podmioty w sposób niekorzystny, obrażać je czy naruszać obowiązujące przepisy prawa polskiego i europejskiego.

8.      Artykuł może zostać odrzucony, jeśli jego treść w głównej mierze nastawiona jest na reklamę i nie realizuje założeń portalu.

9.      Artykuł może zostać usunięty z portalu również po jego publikacji, jeśli zajdą przesłanki, że treść narusza warunki regulaminu. W przypadku wcześniejszego zatwierdzenia treści przez administratora systemu, przysługuje klientowi prawo do zwrotu wniesionych opłat związanych z jego publikacją na portalu (opłaty za publikację oraz promocję, jeśli takie zostały pobrane).

10.  Treść artykułów musi być powiązana z usługami lub produktami oferowanymi przez użytkownika zgłaszającego artykuł. Musi on mieć pełne prawo do publikacji informacji zawartych w nim lub posiadać pisemną zgodę podmiotu, którego te informacje dotyczą.

Zasada obowiązuje również w przypadku materiałów graficznych, video, audio itp., które będą dołączone do artykułu.

11.  Administrator portalu może w każdej chwili zażądać przedstawienia dowodów od zgłaszającego artykuł, iż wszystkie przedstawione w nim informacje oraz dołączone do niego materiały nie naruszają regulaminu portalu, obowiązującego prawa i że zgłaszający ma do ich publikacji pełne prawo. Brak przedstawienia stosownych dowodów będzie skutkowało niedopuszczeniem artykułu do publikacji. W przypadku już opublikowanych materiałów, będą one usunięte z portalu bez możliwości zwroty opłat za ich publikację, promocję, jeśli takie opłaty zostały wcześniej pobrane.

12.  Za publikację artykułów na stronie portalu www.i-net.tech mogą być pobierane opłaty. Szczegółowe dane dotyczące opłat zostały zawarte w zakładce Cennik.

13.  Opłaty mogą być pobierane za dodatkowe funkcje przewidziane jako elementy promocji materiałów na stronach portalu. Dotyczy to takich form promocji jak: pogrubienia, wyróżnienie kolorem, prezentacja na pierwszych stronach, umieszczanie wpisu na początku listy. Szczegółowe dane dotyczące dostępnych funkcji promocji i opłat związanych z artykułami znajdują się w zakładce Cennik.

14.  O wszystkich opłatach dotyczących publikacji artykułu użytkownik zostanie zawsze poinformowany przed ich publikacją.

15.  Przez publikację artykułu rozumie się wykonanie usługi zleconej właścicielowi portalu przez osobę lub podmiot zgłaszający artykuł. Tym samym zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu poniesionych opłat po publikacji artykułu – przepisy dotyczące treści cyfrowych.

16.  Opublikowanie artykułu jest jednoznaczne z wykonaniem usługi zleconej przez zgłaszającego artykuł, właścicielowi portalu.

17.  Artykuł zostanie opublikowany po otrzymaniu potwierdzenia w systemie płatności właściciela portalu o dokonanej zapłacie za publikację przez zgłaszającego – jeśli takie opłaty wystąpią.

18.  Opłaty za publikację lub promocję dotyczą aktywacji usługi na podstawowy okres, który został wskazany w zakładce Cennik.

Po upływie podstawowego czasu trwania publikacji wykupione usługi przestają obowiązywać i artykuł może zostać usunięty z portalu bez powiadamiania o tym zgłaszającego.

19.  Artykuły mogą być usuwane z portalu po upływie pewnego czasu lub przenoszone do archiwum (nie krótszym niż podstawowy okres publikacji), bez powiadamiania o tym ich właścicieli. Ma to związek z utrzymywaniem porządku w zasobach systemu.


§5 Moduł OGŁOSZEŃ


1.      Moduł ogłoszeń służy do zamieszczania na stronie portalu www.i-net.tech ogłoszeń dotyczących sprzedaży produktów i usług przez użytkowników posiadających aktywne konto.

2.      Portal udostępnia jedynie miejsce prezentacji ogłoszeń użytkowników i nie bierze udziału w dalszych działaniach pomiędzy wystawiającym ogłoszenie a osobą zainteresowaną produktem lub usługą.

3.      Dane kontaktowe wystawiającego ogłoszenie w postaci numeru telefonu i adresu e-mail są publikowane bezpośrednio na stronie ogłoszenia. Ma do nich dostęp każdy, nawet niezalogowany użytkownik.

4.      Adres e-mail jest wymaganą formą kontaktu. Dane te są dopisywane automatycznie do ogłoszenia na podstawie danych zawartych na koncie użytkownika.

5.      Numer telefonu jest dodatkową i zalecaną formą kontaktu z wystawiającym ogłoszenie. Wystawiający ogłoszenie może odmówić podania numeru telefonu w ogłoszeniu. W tym celu należy wprowadzić same wartości 0.

6.      W celu ochrony danych użytkownika zamieszczonych na stronie ogłoszeń przed robotami skanującymi, dane te są zasłonięte i pojawiają się dopiero po akcji ze strony osoby zainteresowanej (akcja = najechanie na dane i kliknięcie).

7.      Użytkownik tworzy ogłoszenia z poziomu swojego panelu klienta. W tym celu wypełnia odpowiednie karty, które mogą zawierać wymagane informacje dotyczące danego produktu lub usługi. Pola wymagane powiązane są z kategoriami, w których produkt lub usługa ma być prezentowana.

8.      Każdy produkt lub usługę należy powiązać z jedną z dostępnych kategorii, co pozwoli na lepsze zarządzanie portalem. W przypadku braku odpowiedniej kategorii, można ten fakt zgłosić administratorowi, który może taką kategorię dodać.

9.      Przed publikacją ogłoszenie zostanie zweryfikowane przez administratora systemu, który może je zatwierdzić, odrzucić lub przekazać użytkownikowi do poprawy.

10.  Dokonanie zmian przez użytkownika w treści ogłoszenia w trakcie jego publikacji może wymagać ponownego zatwierdzenia przez administratora. Jeśli zmiany będą naruszały regulamin portalu, to ogłoszenie zostanie odrzucone. W takiej sytuacji użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat za publikację ogłoszenia, jeśli takie zostały pobrane.

11.  W przypadku ofert dotyczących usług, dopuszcza się jedynie ogłoszenia zawierające usługi świadczone bezpośrednio przez osobę lub podmiot będący właścicielem konta.

Nie dopuszcza się oferowania usług, które dotyczą innej osoby lub podmiotu, niebędącego właścicielem konta.

12.  W przypadku ofert dotyczących produktów dopuszcza się jedynie te, których właścicielem jest bezpośrednio osoba lub podmiot będący właścicielem konta. Musi on mieć pełne prawo dysponowania oferowanym produktem.

Nie dopuszcza się wystawiania na portalu produktów, których właścicielem jest osoba lub podmiot inny niż właściciel konta.

13.  Użytkownik musi posiadać prawa do wykorzystywania materiałów prezentujących daną usługę lub produkt. Dotyczy to zdjęć, materiałów video czy audio zamieszczanych z ogłoszeniem.

14.  W ramach portalu i-net.tech dopuszcza się zamieszczanie ogłoszeń produktów, które nie są nowe i nie stanowią części podstawowego asortymentu sklepu prowadzonego przez użytkownika. Portal ma służyć jako miejsce promocji bądź wymiany produktów używanych. Dopuszcza się również produkty pochodzące z napraw serwisowych, powystawowe oraz nowe, jednak noszące wady czy będące uszkodzone (produkty niepełnowartościowe) i które nie są oferowane w ramach sklepu prowadzonego przez użytkownika.

15.  W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zamieszczenie ogłoszenia produktu nowego, pełnowartościowego. Taką zgodę wydaje administrator systemu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez użytkownika.

16.  Wszystkie oferowane usługi, produkty muszą być zgodne z regulaminem portalu i dopuszczone do świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez prawo polskie oraz europejskie.

17.  Informacje podane w ogłoszeniu muszą być prawdziwe, nie mogą swoją treścią obrażać, naruszać praw innych i muszą być zgodne z przepisami prawa polskiego oraz europejskiego.

18.  Wszystkie zamieszczone informacje w ogłoszeniu muszą dotyczyć prezentowanego produktu lub usługi i muszą być zgodne z ich stanem faktycznym.

19.  Administrator portalu może w każdej chwili zażądać przedstawienia dowodów od właściciela ogłoszenia, iż wszystkie przedstawione w nim informacje oraz dołączone do niego materiały nie naruszają regulaminu sklepu, obowiązującego prawa oraz że użytkownik ma do ich publikacji pełne prawo. Brak przedstawienia stosownych dowodów będzie skutkowało usunięciem ogłoszenia z portalu, bez możliwości zwroty opłat za jego publikację i promocję, jeśli takie opłaty zostały wcześniej pobrane.

20.  Ogłoszenie może zostać odrzucone również w sytuacji, kiedy jego treść będzie godziła w interesy właściciela portalu czy podmiotów z którymi on współpracuje.

21.  Ogłoszenie może zostać usunięte również w trakcie jego trwania, jeśli zajdą przesłanki, iż treść narusza warunki regulaminu.

22.  Za publikację ogłoszenia na stronie portalu i-net.tech mogą być pobierane opłaty. Szczegółowe dane dotyczące opłat za publikacje ogłoszeń zostały zawarte w zakładce Cennik.

23.  Opłaty mogą być pobierane za dodatkowe funkcje przewidziane jako elementy promocji ogłoszeń na stronach portalu. Dotyczy to takich form promocji jak: pogrubienia, wyróżnienie kolorem, prezentacja na pierwszych stronach, umieszczanie wpisu na początku listy. Szczegółowe dane dotyczące dostępnych funkcji promocji i opłat związanych z ogłoszeniami znajdują się w zakładce Cennik.

24.  O wszystkich opłatach dotyczących publikacji ogłoszenia użytkownik zostanie zawsze poinformowany przed ich publikacją.

20.  Ogłoszenie zostanie opublikowany po otrzymaniu potwierdzenia w systemie płatności właściciela portalu o dokonanej zapłacie przez użytkownika – jeśli takie wystąpią.

21.  Przez publikację ogłoszenia rozumie się wykonanie usługi zleconej właścicielowi portalu. Tym samym użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu poniesionych opłat po publikacji ogłoszenia.

22.  Pobierane opłaty za opublikowanie lub promocję dotyczą aktywacji usługi na podstawowy okres (podstawowy czas trwania), który został wskazany w zakładce Cennik portalu.

23.  Niezależnie od opłat, każde ogłoszenie jest publikowane na określony w systemie okres (nie krótszy niż podstawowy czas trwania ogłoszenia). Po tym okresie ogłoszenie zostaje wyłączone i przeniesione do zakładki ogłoszeń nieaktywnych w panelu użytkownika.

24.  Nieaktywne ogłoszenia użytkownik może ponownie opublikować. Czynność ta może wymagać ponownej weryfikacji treści przez administratora.

25.  Ponowna publikacja może wiązać się z koniecznością dokonania opłat przez użytkownika za usługę.

26.  Transakcje realizowane pomiędzy użytkownikiem wystawiającym usługę lub produkt a osobą zainteresowaną muszą być z zachowaniem wszystkich przepisów o obrocie usługami i towarami, jakie obowiązują na terytorium Polski i dotyczyć mogą danych produktów lub usług.

§6 Moduł MAPY


1.      Moduł mapy służy do prezentacji na stronie portalu www.i-net.tech ogłoszeń dotyczących oferowanych usług przez użytkowników, za pomocą interaktywnej mapy Google.

2.      Wpisy mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

3.      Dane na mapie wprowadzane są za pośrednictwem panelu klienta.

4.      Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie usług wyszczególnionych w kategoriach przeszukiwania mapy (w filtrach).

5.      Ogłoszenia muszą dotyczyć usług świadczonych przez właściciela konta. Zabrania się dokonywania wpisów na rzecz innych podmiotów.

6.      Wszystkie informacje podane we wpisie do mapy muszą zawierać informacje prawdziwe, opisy nie mogą naruszać praw innych osób lub podmiotów oraz muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

7.      Przed publikacją wpis zatwierdzany jest przez administratora systemu. Jeśli jego treść będzie naruszała zasady regulaminu to zostanie on automatycznie usunięty.

8.      Za wpisy na stronie mapy mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Dotyczy to również dodatkowych form promocji, które zostały przewidziane dla tego modułu. Wszystkie opłaty zostały zawarte w zakładce Cennik.

9.      O wszystkich opłatach za zamieszczenie wpisu na stronie mapy oraz ich promocję, użytkownik zostanie powiadomiony przed ich publikacją.

10.  Publikacja wpisów nastąpi w chwili zaksięgowania środków na koncie właściciela portalu.

11.  Wpis może zostać usunięty po jego zatwierdzeniu, jeśli pojawią się przesłanki, iż narusza on zasady regulaminu.

12.  Wprowadzenie zmian przez użytkownika w treści zatwierdzonego już wpisu, może skutkować jego usunięciem z zasobów mapy. W takim przypadku nie przysługuje użytkownikowi prawo do zwrotu poniesionych środków pieniężnych za publikację ogłoszenia lub jego promocję - jeśli te zostały pobrane.

13.  Zamieszczenie wpisu na stronie modułu mapy rozumie się jako wykonanie usługi zleconej właścicielowi portalu przez użytkownika konta. Tym samym użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu poniesionych opłat po publikacji wpisu.

14.  Minimalny okres publikacji jaki obowiązuje dla wpisów, za które została pobrana opłata wynosi 30 dni. Po tym okresie wpis może zostać usunięty ze stron portalu bez informowania o tym fakcie użytkownika i podawania przyczyn.

15.  Okresy promowania wpisów i czasy trwania samych wpisów zostały zawarte w zakładce Cennik.

16.  Wszystkie zmiany w aktywnym wpisie muszą być dokonywane w porozumieniu z administratorem systemu.

17.  Administrator systemu ma prawo odrzucić wpis oczekujący na aktywację lub już aktywny, jeśli zajdą przesłanki, iż jego treść godzi w interesy właściciela systemu lub podmiotów z którymi on współpracuje. W takiej sytuacji przysługuje użytkownikowi prawo do zwrotu poniesionych środków za wpis.


§7 Moduł FORUM

1.      Forum przeznaczone jest do prowadzenia dyskusji w zdefiniowanych tematach powiązanych z tematyką całego portalu i-net.tech, dla użytkowników posiadających aktywne konto.

2.      Użytkownik tworząc konto na portalu i-net.tech automatycznie otrzymuje konto w systemie forum znajdującym się pod adresem www.forum.i-net.tech.

3.      Założenie konta użytkownika bezpośrednio na stronie forum.i-net.tech aktywuje dostęp jedynie do treści tego forum. Użytkownik z takim kontem nie może korzystać z pozostałych zasobów portalu i-net.tech.

4.      Zawartość poszczególnych tematów jest dostępna również dla użytkowników nieposiadających konta, jednak bez możliwości dokonywania wpisów.

5.      Zarejestrowany użytkownik może dodawać własne tematy w poszczególnych działach oraz dokonywać komentarzy w już istniejących tematach.

6.      Za wszystkie wpisy umieszczane na forum z konta użytkownika odpowiada on osobiście. Dlatego też zabrania się udostępniania danych logowania konta innym osobą.

7.      Użytkownik nie może zamieszczać na forum wpisów, które będą obraźliwe, naruszały prawa innych osób bądź podmiotów, będą zawierały informacje nieprawdziwe lub będą naruszały przepisy obowiązującego prawa polskiego oraz europejskiego.

8.      W przypadku dodatkowych materiałów zamieszczanych we wpisach na forum takich jak zdjęcia, materiały video, nagrania audio, dokumenty, linki do stron www oraz innych materiałów, użytkownik musi posiadać pełne prawo dysponowania nimi, ich upubliczniania lub posiadać na to zgodę wystawioną przez właściciela tych materiałów.

9.      Administrator systemu lub wyznaczony moderator na forum mogą w każdej chwili zażądać przedstawienia dowodów od użytkownika, iż wszystkie przedstawione we wpisie informacje oraz dołączone do wpisu materiały nie naruszają regulaminu forum, obowiązującego prawa oraz użytkownik ma do ich publikacji pełne prawo. Brak przedstawienia stosownych dowodów będzie skutkowało usunięciem wpisu z forum a nawet może prowadzić do usunięcia konta użytkownika.

10.  Administrator systemu lub moderator mają prawo usunąć dany wpis lub cały temat, jeśli zajdą przesłanki o naruszeniu regulaminu forum lub prawa.

11.  Administrator może usunąć konto użytkownika, jeśli ten będzie naruszał regulamin forum.

12.  W przypadku wpisów i materiałów naruszających prawa innych osób lub innego podmiotu (np. firmy, instytucji), administrator systemu na prośbę tej osoby lub podmiotu może udzielić informacji dotyczących użytkownika, który taki wpis, materiały zamieścił na stronie forum.

Przed przekazaniem danych użytkownika, Administrator lub wyznaczony moderator zbada czy faktycznie doszło do naruszenia praw innych osób, podmiotu.

13.  Administrator systemu lub moderator mogą usunąć wpisy oraz tematy na forum, jeśli te będą sprzeczne z interesami właściciela systemu lub podmiotów, z którymi on współpracuje.


§8 Moduł REKLAMY


1.      Moduł reklamy służy do zamieszczania i zarządzania reklamami graficznymi użytkownika posiadającego aktywne konto na portalu www.i-net.tech.

2.      Reklamy mogą zgłaszać również osoby i podmioty, które nie mają zarejestrowanego konta na portalu www.i-net.tech. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu w celu ustalenia wszystkich szczegółów indywidualnie.

3.      Do wyświetlania reklam przewidziano specjalne bloki reklamowe rozmieszczone na poszczególnych stronach portalu. Dane na temat dostępnych bloków reklamowych i ich cen znajdują się w zakładkach Reklama oraz Cennik.

4.      Treść reklam nie może naruszać praw innych osób, podmiotów oraz musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

5.      Administrator systemu ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli jej treść będzie niezgodna z regulaminem portalu, będzie zawierała informacje, z którymi portal nie chce się identyfikować, jej treść będzie naruszała interesy właściciela portalu lub podmiotów z którymi on współpracuje.

6.      Reklamę przygotowuje osoba lub podmiot zainteresowana jej publikacją, zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi w zakładce Reklama.

7.      Za publikację reklamy pobierane są opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług znajdującym się w zakładce Cennik.

8.      Zgłoszona reklama do publikacji zostanie sprawdzona przez administratora systemu pod kątem zgodności z regulaminem portalu, wytycznymi technicznymi oraz zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa.

9.      Reklama prezentowana jest w wyznaczonym bloku reklamowym przez okres na jaki została wykupiona. Po tym okresie zostaje automatycznie wyłączona bez konieczności powiadamiania jej właściciela o tym fakcie.

10.  W jednym bloku reklamowym może pojawiać się więcej niż jedna reklama dla tego samego okresu reklamowego. Poszczególne reklamy będą wyświetlane cyklicznie i równomiernie.

11.  Reklama może zostać wyłączona również w trakcie jej publikacji, jeśli pojawią się przesłanki, że treść narusza zapisy regulaminu.

12.  Jeśli reklama zostanie wycofana z publikacji przez klienta po jej aktywowaniu, w takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych opłat za tą reklamę przez klienta.


§9 Moduł NEWSLETTER


1.      Moduł Newsletter służy do automatycznego przesyłania elektronicznych powiadomień dla użytkowników, którzy zapisali się do listy adresów e-mail tego modułu.

2.      Zgłoszenia do listy Newslettera można dokonywać podczas rejestracji konta użytkownika oraz bezpośrednio w zakładce Newsletter, znajdującej się na głównej stronie portalu i-net.tech.

3.      Zapisanie się do listy powiadomień nie wymaga założenia konta użytkownika na portalu.

4.      Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z systemu powiadomień Newsletter, co spowoduje usunięcie jego adresu e-mail z bazy adresów przypisanej dla tego modułu.

5.      Usunięcia adresu e-mail z listy dokonuje się poprzez przesłanie takiego żądania do administratora systemu na adres kontakt@i-net.tech.

6.      Usunięcie z listy powiadomień nie usuwa konta użytkownika z portalu i-net.tech.

7.      Przesyłane informacje za pośrednictwem modułu Newsletter mogą zawierać informacje dotyczące wydarzeń związanych nie tylko z portalem i-net.tech. Właściciel portalu decyduje jakie treści będą przekazywane użytkownikom za jego pośrednictwem.

8.      Informacje mogą zawierać treści reklamowe.

9.      W przypadku chęci przekazania informacji za pośrednictwem Newslettera należy skontaktować się z administratorem portalu.

10.  Zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia w treści automatycznych powiadomień wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat za ich publikację. Tego typu ustalenia prowadzone są indywidualnie z administratorem systemu.

11.  Portal zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji treści reklamy lub ogłoszenia przekazanej przez użytkownika w ramach automatycznych powiadomień modułu Newsletter, bez podania przyczyny.


§10 Moduł SZKOLEŃ


1.      Moduł szkoleń obsługiwany jest za pośrednictwem portali www.i-net.tech oraz www.swiatlowody.tech.

2.      W ramach tego modułu prezentowane są pakiety oraz zestawy pakietów szkoleniowych, które użytkownik zarejestrowany może zakupić.

3.      Cały proces zakupu odbywa się na stronie portalu i-net.tech w sposób automatyczny. W celu dokonania zapłaty za wybrany pakiet lub zestaw pakietów, użytkownik kierowany jest do systemu automatycznych płatności PayU.

4.      Wszystkie szczegóły dotyczący realizacji procesu płatności oraz zasad bezpieczeństwa znajdują się na stronie właściciela systemu płatności pod adresem www.payu.pl.

5.      Po dokonaniu płatności i potwierdzeniu jej w systemie i-net.tech, użytkownikowi tworzone jest automatycznie konto indywidualne dla szkoleń w systemie www.swiatlowody.tech.

6.      Logując się na stronie www.swiatlowody.tech użytkownik ma dostęp do wszystkich swoich zakupionych pakietów i zestawów szkoleniowych.

7.      Zakup dodatkowych pakietów lub zestawów odbywa się zawsze za pośrednictwem strony i-net.tech, które są następnie aktywowane na koncie użytkownika indywidualnego w systemie swiatlowody.tech.

8.      Do wybranych zestawów pakietów szkoleniowych przypisane są egzaminy, które aktywuje się na koncie użytkownika indywidualnego po zakupieniu takiego zestawu. Po pozytywnym zdaniu egzaminu użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną certyfikat ukończenia szkolenia, odpowiedni dla danego zestawu.

9.      Ponowny dostęp do egzaminu w przypadku jego niezdania, może aktywować jedynie administrator systemu na prośbę użytkownika konta.

10.  Administrator może odmówić ponownego aktywowania egzaminu, jeśli zostaną przekroczone ilości prób zdefiniowane dla danego egzaminu.

11.  Konta grupowe zakładane są bezpośrednio przez administratora systemu na portalu www.swiatlowody.tech, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z klientem.

12.  Dla kont grupowych odpowiednie pakiety szkoleniowe są aktywowane przez administratora systemu, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i zakupionymi pakietami.

13.  Cały proces wyboru szkoleń czy pakietów szkoleniowych dla kont grupowych oraz płatność za nie odbywa się poza portalem i-net.tech.

14.  Kontem grupowym zarządza administrator konta grupowego wyznaczony przez klienta. Otrzymuje on dostęp do specjalnego panelu klienckiego, służącego do zarządzania kontem i szkoleniami – panel administratora konta grupowego.

15.  Administrator konta grupowego dodaje do systemu poszczególnych użytkowników, przydziela dostęp do poszczególnych szkoleń i pakietów szkoleniowych zakupionych w ramach konta, tworzy podgrupy oraz wyznacza opiekunów utworzonych podgrup.

16.  Konta grupowe zostały przewidziane dla firm, szkół i instytucji, które w ramach jednego konta chcą szkolić większą ilość użytkowników.

17.  Konta użytkowników grupy utworzone bezpośrednio w systemie swiatlowody.tech w ramach kont grupowych nie posiadają dostępu do kont użytkowników na portalu i-net.tech.

18.  Cały zakres dostępnych szkoleń w ramach konta grupowego oraz ceny poszczególnych szkoleń są ustalane indywidualnie z klientem.

19.  Użytkownik funkcjonujący w ramach konta grupowego, chcąc zakupić dodatkowe szkolenie dostępne w portalu i-net.tech, musi utworzyć konto użytkownika indywidualnego na tym portalu. W ramach zakupionego szkolenia zostanie utworzone nowe konto użytkownika indywidualnego w portalu swiatlowody.tech, w którym zakupione szkolenie będzie dostępne.

20.  Konta dla użytkowników indywidualnych oraz użytkowników należących do grup są niezależne i nie można pomiędzy nimi przenosić dostępnych szkoleń.

21.  W ramach konta grupowego wprowadza się ograniczenie co do maksymalnej ilości kont użytkowników tworzonych w obrębie danej grupy. Warunki te są ustalane indywidualnie dla każdego konta grupowego.

22.  Administrator konta grupowego może tworzyć dodatkowo podgrupy i przydzielać im indywidualnych opiekunów. Tak utworzony opiekun podgrupy odpowiada za wprowadzanie i zarządzanie poszczególnymi użytkownikami tej podgrupy.

23.  Ilość użytkowników we wszystkich podgrupach musi zawierać się w ogólnej ilości użytkowników jaka została przypisana dla całego konta grupowego.

24.  Zwiększenie ilości użytkowników funkcjonujących w ramach konta grupowego wiąże się z ustaleniem nowych warunków dla tego konta z administratorem systemu.

25.  Za wprowadzanie danych użytkowników w ramach konta grupowego odpowiada administrator grupy lub opiekun podgrupy.

26.  W ramach konta grupowego dostępne są egzaminy przypisane do poszczególnych pakietów szkoleniowych, którymi administrator grupy lub opiekun podgrupy może zarządzać.

27.  W ramach konta grupowego istnieje możliwość tworzenia indywidualnych egzaminów przez administratora grupy lub opiekuna podgrupy.

28.  Egzaminy funkcjonujące w systemie swiatlowody.tech dysponują funkcjami pozwalającymi na śledzenie użytkowników i ich poczynań w przeglądaniu materiałów szkoleniowych.

29.  Dostęp do poszczególnych egzaminów udziela administrator grupy lub opiekun podgrupy. W przypadku niezdania egzaminu administrator grupy lub opiekun podgrupy może ponownie aktywować egzamin dla danego użytkownika.

30.  Administrator grupy lub opiekun podgrupy może tworzyć własne zestawy egzaminacyjne, które będą zarządzane indywidualnie w ramach konta grupowego lub poszczególnych podgrup.

31.  W ramach konta grupowego mogą funkcjonować szkolenia indywidualne, tworzone przez administratora konta grupowego lub opiekunów podgrup. Dodawanie takich szkoleń odbywa się za zgodą i w porozumieniu z administratorem systemu.

32.  Za usuwanie użytkowników w ramach konta grupowego odpowiada administrator takiej grupy lub opiekunowie poszczególnych podgrup.

33.  Konto grupowe aktywowane jest na określony czas, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami klienta z administratorem systemu. Po tym okresie konto oraz dostęp wszystkich użytkowników działających w ramach tego konta zostaje wyłączony.

34.  Dostęp do poszczególnych funkcji systemu szkoleniowego swiatlowody.tech może być ograniczony w ramach poszczególnych kont indywidualnych, kont grupowych lub może różnić się w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem i konfiguracji systemu.

35.  Administrator systemu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu całego systemu szkoleniowego swiatlowody.tech. System rozwijany jest i pewne funkcje mogą zmieniać się w czasie lub zostać wyłączone, jeśli ich obecność będzie powodowała trudności w prawidłowym funkcjonowaniu całego systemu.

36.  Z materiałów szkoleniowych dostępnych w ramach konta użytkownika indywidualnego lub konta użytkownika należącego do grupy może korzystać wyłącznie osoba, której to konto zostało przypisane. Zabrania się udostępniania materiałów szkoleniowych osobą i podmiotą innym niż właściciel konta.

37.  Wszystkie materiały szkoleniowe udostępniane w ramach portalu www.swiatlowody.tch są chronione prawami autorskimi za naruszenie których grożą sankcje prawne.

38.  Zabrania się wykorzystywania materiałów szkoleniowych poza systemem szkoleniowym www.swiatlowody.tech, rozpowszechniania, udostępniania ich innym osobą lub podmiotom oraz wykorzystywania w innych celach niż szkoleniowe.

39.  Wykorzystywanie materiałów szkoleniowych w innych celach niż przewiduje regulamin możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody od właściciela portalu.


§11 Moduł EMULATORA / SYMULATORA OTDR


1.      W ramach systemu szkoleniowego zostało utworzone narzędzie do budowania wirtualnych tras światłowodowych i dokonywania na nich pomiarów wirtualnym miernikiem reflektometrycznym OTDR. Narzędzie to nosi nazwę symulatora lub emulator OTDR.

2.      Funkcja symulatora OTDR dostępna jest w ramach wybranych zestawów pakietów szkoleniowych, zawierających w swoim zakresie dostęp do tego narzędzia. Zestawy te można zakupić w ramach kont użytkowników indywidualnych oraz kont grupowych.

3.      Do prawidłowego funkcjonowania emulatora OTDR użytkownik musi zainstalować na swoim urządzeniu (PC) specjalną aplikację.

4.      Dostęp do funkcji symulatora powiązany jest ściśle z dostępem do odpowiedniego zestawu szkoleniowego. Jeśli dostęp do szkoleń w ramach, których działa symulator wygaśnie, tym samym wyłącza się użytkownikowi dostęp do symulatora OTDR.

5.      Dokonując zakupu odpowiedniego pakietu szkoleniowego klient płaci za dostęp do materiałów szkoleniowych wchodzących w skład tego pakietu a nie za dostęp do samego symulatora OTDR.

6.      Wszystkie wyniki prezentowane za pomocą symulatora są przybliżone do rzeczywistych wartości i nie należy ich traktować jako poprawnych.

7.      Zabrania się wykorzystywania symulatora OTDR do innych celów niż szkoleniowych.

8.      Właściciel systemu zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych funkcji, wyłączania ich, dodawania nowych, które są dostępne w ramach emulatora OTDR. System cały czas rozwijany jest i mogą pojawić się zmiany w jego funkcjonowaniu w trakcie posiadanego dostępu przez użytkownika.

9.      Właściciel systemu zastrzega sobie prawo do całkowitego wyłączenia modułu symulatora, jeśli jego funkcjonowanie będzie powodowało problemy z prawidłowym działaniem systemu szkoleniowego.

10.  Z systemu symulatora może korzystać wyłącznie jeden użytkownik, któremu taki dostęp został aktywowany w ramach konta użytkownika indywidualnego lub konta działającego w zakresie grupy. Zabrania się udostępniania systemu symulatora OTDR innym użytkownikom czy podmiotom.

11.  Cały system symulatora OTDR chroniony jest prawami autorskimi za naruszenie których grożą sankcje prawne.


§12 Moduł PŁATNOŚCI I FAKTUR


1.      Automatyczne płatności za usługi i szkolenia dostępne na platformie i-net.tech realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU.

2.      W celu realizacji procesu płatności, do systemu PayU przekazywane są dane użytkownika zapisane podczas rejestracji w portalu www.i-net.tech zawierające: adres e-mail i numer telefonu. Dane te są niezbędne do identyfikacji płatności i przekazywania użytkownikowi powiadomień o transakcji.

3.      Szczegóły dotyczące realizacji płatności oraz zasad bezpieczeństwa w systemie PayU dostępne są na stronie właściciela systemu pod adresem www.payu.pl

4.      Za zakupione usługi i dokonaną płatność użytkownik otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej. Dokument przesłany będzie na adres e-mail użytkownika, zapisany na jego koncie klienta.

5.      Dane do faktury system pobiera z konta użytkownika z zakładki „Dane rozliczeniowe”. Za ich wpisanie do systemu oraz poprawność odpowiada właściciel konta.

6.      Na życzenie użytkownika może zostać wygenerowana faktura w wersji papierowej, która zostanie przesłana na wskazany przez niego adres.