Rozbiegówka OTDR (Launch Cable OTDR)

Czym jest i do czego służy rozbiegówka światłowodowa oraz jaki ma wpływ na pomiar? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na postawione pytania jak i pokrótce przedstawić funkcję jaką spełnia w trakcje wykonywania pomiaru.

 

Czym jest rozbiegówka OTDR?

Rozbiegówka OTDR jest to nic innego jak patchcord światłowodowy typu simplex. Składa się ona z pojedynczego włókna o długości znacznie większej niż standardowe patchcordy światłowodowe wykorzystywane w budowie sieci. Zazwyczaj są to długości sięgające od 100m do nawet 5000m. Jedną z najważniejszych cech rozbiegówki są wysokiej jakości złącza, które mają bezpośredni wpływ na wyniki pomiaru. Złącza dobierane są w zależności od potrzeb. Jedno musi odpowiadać złączu, w które wyposażony jest reflektometr, natomiast drugie odpowiada złączu w mierzonej sieci. Typ włókna światłowodowego zastosowanego w rozbiegówce powinien odpowiadać typowi włókna, które zostało wykorzystane do budowy sieci. Jest to dość istotne, gdyż w innym wypadku pojawią się błędy wynikające z różnej budowy włókien lub różnic materiałów jakie zostały zastosowane do ich wytworzenia.W jakim celu stosuje się rozbiegówki OTDR?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wspomnieć o kilku ważnych parametrach:

- prędkość rozchodzenia się światła w światłowodzie: ~204 000km/s

- długość impulsu pomiarowego w reflektometrze OTDR: 3ns – 20μs

- dystans przebyty przez światło w trakcie generowania impulsu pomiarowego: 0,6m – 4km

Powyższe wartości ukazują problem pomiarów reflektometrycznych, wykorzystujących światło jako źródło sygnału pomiarowego. Zanim impuls pomiarowy całkowicie opuści miernik, jego początek zdąży przebyć spory odcinek trasy nazywany strefą martwą (DZ – Dead Zone). Do czasu zakończenia generowania impulsu miernik nie może przełączyć się w tryb nasłuchu sygnałów powrotnych, które są istotą całego pomiaru. Sygnał pomiarowy musi dotrzeć do pierwszego złącza dopiero w momencie, gdy miernik zakończy generowanie całego impulsu pomiarowego. Dlatego też, aby można było zmierzyć również początkowy odcinek trasy, należy opóźnić sygnał pomiarowy. Właśnie do tego celu służy rozbiegówka OTDR. Tworzy ona sztuczną trasę, którą będzie przemierzał impuls do czasu zmiany trybu pracy miernika. Tym samym przesuwa się strefa martwa trasy na początkowy odcinek kabla pomiarowego. Kiedy sygnał dotrze do pierwszego złącza mierzonej sieci, miernik będzie już gotowy do odbierania sygnałów powrotnych, czyli do mierzenia.


Czy zastosowanie rozbiegówki ma wpływ na pomiar?

Tak! Bez zastosowania rozbiegówki nie byłoby możliwe zmierzenie początkowego odcinka mierzonej trasy i znajdującego się na jego początku złącza. Długość impulsu dobierana jest odpowiednio do długości mierzonej sieci. Im dłuższa sieć, tym dłuższy impuls należy zastosować. Wraz z wydłużeniem impulsu pomiarowego, wydłuża się odcinek strefy martwej. Im dłuższa strefa martwa, tym dłuższą rozbiegówkę należy zastosować do wyeliminowania tej strefy.

 

Warto również zaznaczyć, iż prędkość przesyłania sygnałów elektronicznych w mierniku i szybkość przełączania układów elektronicznych jest znacznie mniejsza niż prędkość poruszania się światła w światłowodzie. Należy w tym miejscu zapewnić dodatkowy czas opóźnienia dla miernika, aby mógł on wykonać cały proces pomiarowy po stronie elektroniki.

 

Podobne artykuły

Komentarze

Zostaw komentarz